Πελάτες

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Πολιτιστικοί οργανισμοί, Επιστημονικές και Ιατρικές Εταιρείες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.

Η ONTIME Productions υπογράφει παραγωγές οπτικοακουστικών έργων και εξειδικεύεται στις εναέριες βιντεοσκοπήσεις υψηλών προδιαγραφών, νόμιμα και με ασφάλεια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ONTIME PRODUCTIONS

Σαλαμίνος 5, 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 543 343

info@ontimeproductions.gr

www.ontimeproductions.gr

Let’s Work together!