Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

 

H ONTIME Productions, έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη από τη νομοθεσία Άδεια Χειριστή ΣμηΕΑ παρέχει υπηρεσίες εναέριας βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης, νόμιμα και με ασφάλεια.

Ειδικότερα τον Ιούλιο του 2017, μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Σχολή UAV-Air της Μεγάλης Βρετανίας, ο Κωστής Οικονομίδης απέκτησε την απαιτούμενη Άδεια Χειριστή, Eκπαιδευτή αλλά και Εξεταστή ΣμηΕΑ στις κατηγορίες UAS A,B,C και D, αφού προηγουμένως πέρασε με επιτυχία και τις αντίστοιχες εξετάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας.

Από 1/1/2017, σύμφωνα με σχετικό κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (Φ.Ε.Κ. 3152/30.09.2016 και 4527/30.12.2016), δικαίωμα να "πετούν" επαγγελματικά έχουν αποκλειστικά οι επαγγελματίες χειριστές. οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε Κέντρο Εκπαίδευσης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και έχουν αδειοδοτηθεί από την Υ.Π.Α., ανάλογα με την κατηγορία του ΣμηΕΑ τους.

Για τη νόμιμη και ασφαλή πτήση ενός drone, απαιτείται δήλωση του σχεδίου πτήσης στην Υ.Π.Α. και Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Σε περίπτωση μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, τα πρόστιμα είναι σημαντικά και βαρύνουν τόσο τον χειριστή, όσο και αυτόν που αναθέτει την εργασία.

Η ONTIME Productions υπογράφει παραγωγές οπτικοακουστικών έργων και εξειδικεύεται στις εναέριες βιντεοσκοπήσεις υψηλών προδιαγραφών, νόμιμα και με ασφάλεια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ONTIME PRODUCTIONS

Σαλαμίνος 5, 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 543 343

info@ontimeproductions.gr

www.ontimeproductions.gr

Let’s Work together!